Title: Automatická detekce nekrotické tkáně
Other Titles: Automated infaction core delineation
Authors: Maule, Petr
Advisor: Klečková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5424
Keywords: automatická detekce nekrotické tkáně;perfúzní objemové mapy;počítačová tomografie;objem nekrotické tkáně;ischemické cévní mozkové příhody
Keywords in different language: automated infarction core delineation;perfused blood volume mapping;computed tomography;infarction core volume;ischemic strokes
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metody, která by mohla lékařům poskytnout dodatečné informace při rozhodování o nejvhodnější léčbě pro pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Navrhovaná metoda je automatická a dokáže označit nekrotickou tkáň na snímcích, které vznikly kombinací angiografického a nekontrastního vyšetření počítačovou tomografií. Tato kombinace dokáže pokrýt oblast celého mozku. Objem nekrotické tkáně je kritickým faktorem pro aplikaci trombolytické léčby. Takový parametr nemají lékaři v současné době k dispozici. Lidem, kteří přesáhnou určitou hodnotu objemu nekrotické tkáně, by neměla být aplikována trombolytická léčba, neboť je vysoké riziko dalšího krvácení.
Abstract in different language: This thesis deals with methods that could provide additional information for physicians when deciding about the most appropriate treatment for patients with ischemic strokes. The thesis proposes a method for automated infarction core delineation based on combination of angiography and non contract computed tomography examinations. Such perfused blood volume mapping has advantage in whole brain coverage. The volume of the infarction core area is the crucial factor for thrombolytic treatment indication. Such information is not yet available for physicians. Patients who exceed certain level of the infarction core volume should not be indicated for thrombolytic treatment because of high risk of further bleeding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace.pdfPlný text práce13,12 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-skolitele-maule.pdfPosudek vedoucího práce39,64 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-maule.pdfPosudek oponenta práce150,51 kBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-maule.pdfPrůběh obhajoby práce51,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.