Title: VIDEO - AUTORSKÉ VIDEO
Other Titles: VIDEO - AUTHOR VIDEO
Authors: Kratochvílová, Linda
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Al Ali Matěj, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54265
Keywords: vesnice;liška;předsudky;video;zájmy;kontrasty;digitální;krajina
Keywords in different language: village;fox;prejudices;video;hobbies;contrasts;digital;landscape
Abstract: V této práci se zabývám svými kontrastními způsoby života, které skrze sérii videí propojuji. Formou nadsázky kombinuji své jednotlivé zájmy. Důležitou roli v mé práci hrají dojmy a předsudky lidí ohledně mojí osoby, díky kterým vznikl nápad na zpracování tohoto tématu. Sjednocuji s nadhledem, lehce humornou formou velkou část svého života a ty nejzásadnější atributy v něm. Ve své práci pojednávám o svých vlastních pocitech a zkušenostech. Většina videozáznamů obsahuje podprahovou formou symbol lišky, která je svým charakterem i vizuálem pro mě i mou diplomovou práci velmi podstatným faktorem.
Abstract in different language: In this work, I deal with my contrasting ways of life, which I link together through a series of videos. In the form of exaggeration, I combine my individual interests. Very important role in my work is played by people's impressions and prejudices regarding my person, which gave rise to the idea of processing this topic. With a more relaxed mindset/detached view and in a slightly humorous way I unify a part of my life and its most essential attributes. In my work I discuss my own feelings and experiences. Most of the videos contain the symbol of the fox in a subliminal form, which in its appearance and character is a very important factor for me and my diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRATOCHVI_LOVA__text_DP.pdfPlný text práce44,84 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova2.pdfPosudek vedoucího práce977,78 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova2_0.pdfPosudek oponenta práce80,53 kBAdobe PDFView/Open
KratochvilovaII.pdfPrůběh obhajoby práce89,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.