Title: Algoritmy vyhledávání v řetězcích pro DNA aplikace
Other Titles: Algorithms for string matching in DNA aplications
Authors: Žďárský, Ondřej
Advisor: Skala, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5478
Keywords: DNA;PCR proces;hrubá síla;Karp-Rabinův algoritmus;Knuth-Morris-Prattův algoritmus;Boyer-Mooreův algoritmus;Zhu-Takaokův algoritmus;Quick-Search algoritmus;Maximal-Shift algoritmus
Keywords in different language: DNA;PCR process;brute force;Karp-Rabin algorithm;Knuth-Morris-Pratt algorithm;Boyer-Moore algorithm;Zhu-Takaok algorithm;Quick-Search algorithm;Maximal-Shift algorithm
Abstract: Práce obsahuje základní informace o DNA a jejím zpracování. Práce dále obsahuje popis vybraných algoritmů pro vyhledávání podřetězců v řetězcích, zejména takových, které lze použít pro aplikace pracující s DNA kódem. Tyto algoritmy byly otestovány na vzorku DNA kódu a na základě provedeného testu jsou v práci navrženy způsoby použití algoritmu.
Abstract in different language: This thesis contains basic informations about DNA and its processing. Moreover this thesis contains describtion of selected algorithms especially those that can be used for DNA aplications. Those algorithms have been tested upon a DNA code sample and based on this test this thesis suggests use of appropriate algorithm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyhledavani v DNA.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
A08B0117Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce367,88 kBAdobe PDFView/Open
A08B0117Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce47,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.