Title: Propagace a distribuce softwarových produktů
Other Titles: Propagation and Distribution of Software Products
Authors: Beneš, Jiří
Advisor: Ježek, Kamil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5483
Keywords: Rankinkg;SEO metody;distribuční balíčky;DEB balíčky;RPM balíčky;MSI balíčky
Keywords in different language: Rankning;SEO methods;distribution packages;DEB packages;RPM packages;MSI packages
Abstract: Cílem této bakalářské práce je poukázat na možnosti propagace a distribuce softwarových produktů. V části, které se zabývám propagací, se soustředím na otázku, jak vytvořit webovou stránku prospěšnější a konkurenceschopnější. Je zde tedy detailně probírán ranking a SEO metody. Vše uvádím i s podrobně vysvětlenými praktickými příklady. Část o distribuci je zaměřená na formy distribučních balíčků. Do detailu je zde probírána problematika distribučních balíčků v operačních systémech Linux a Microsoft Windows. U prvně jmenovaného systému se pak soustředím na DEB a RPM balíčky, které rozebírám jak teoreticky, tak prakticky. U druhého systému se soustředím na MSI balíčky. Pro oba tyto systémy je pak otestována velká škála nástrojů a nakonec jsou i vytvořeny skripty, které zajišťují snadné vytváření výše zmíněných distribučních balíčků.
Abstract in different language: The objective of this bachelor's work is point to the promotion possibilities and software products distribution. In the part dedicated to promotion I try to focus on the matter how to create the web site more beneficial and competitive. There have been ranking and SEO methods discussed in detail. I mention everything with in detail explained practical examples. The part referred to distribution has been concentrated on the distribution packages forms. The distribution packages problems within the Linux and Microsoft Windows operational systems have been in detail discussed. At the first mentioned system I concentrate on DEB and RPM packages, which are both theoretically and practically assessed. At the second system I focus on the MSI packages. The vast tools range has been tested for both these systems and the scripts have been created in the end to ensure an easy creation of the above mentioned distribution packages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_PDF.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
A09B0512Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce399,04 kBAdobe PDFView/Open
A09B0512Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.