Title: Systém pro sledování tepové frekvence
Other Titles: Hearth rate monitoring system
Authors: Pillár, Ondřej
Advisor: Ledvina, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5488
Keywords: ZigBee;MSP430;CC2480;tepová frekvence;ez430-RF2480;oxymetr;měření;bezdrátová síť;Texas Instruments;ZASA;ZACCEL
Keywords in different language: ZigBee;MSP430;CC2480;heart rate;ez430-RF2480;oxymetr;measurement;wireless network;Texas Instruments;ZASA;ZACCEL
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového systému pro měření tepové frekvence. v práci je uvedeno a posáno několik základních měřících metod. Dále je popsána bezdrátová síť ZigBee a vývojový kit eZ430-RF2480. Praktická práce se zabývá návrhem funkčního měřícího prototypu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deal with the development of battery system for heart rate gauging. In this work are stated and described a few basic gauging methods. Next there is described wireless net ZigBEE and evolutional kit eZ430-RF2480. Practical part deal with plan of functional gauging prototype.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pillar.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
A10B0381Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce366 kBAdobe PDFView/Open
A10B0381Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.