Title: Webová aplikace pro zpracování a transformaci XML dokumentu
Other Titles: Web application for processing and transforming of XML documents
Authors: Beneš, Jan
Advisor: Zíma, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5494
Keywords: Webová aplikace;Java applet;XML
Keywords in different language: Web application;Java applet;XML
Abstract: Tato práce navazuje na dvě původní bakalářské práce z minulého akademického roku. Realizuje a popisuje integraci dvou Java aplikací z původních prací, do podoby webové aplikace. Výsledná webová aplikace umožní transformovat vstupní XML dokument do podoby logického programu a také umožní vstupní dokument normalizovat. Nejprve bude čtenář seznámen s výchozím stavem obou původních prací. Následuje představení nejčastěji používaných technologií, pomocí nichž lze webovou aplikaci implementovat. Jedna z těchto technologií bude zvolena za nejvhodnější pro implementaci. Od vybrané technologie se bude odvíjet návrh webové aplikace a bude popsána její implementace.
Abstract in different language: This work is based on two original works from the previous academic year. It implements and describes the integration of two Java applications from the original works into a form of web application. The resulting web application allows to transform the input XML document into a logic program and it also allows to normalize this document. Firstly, the original works are analysed. Secondly, the most commonly used technologies which can be used to implement web application are introduced. Finally, one of these technologies is selected as the best for implementation. After that proposal and implementation of web application are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanBenes_BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
A09B0173Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce369,89 kBAdobe PDFView/Open
A09B0173Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce178,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.