Title: Vizualizace EEG/ERP signálu v EEG/ERP Portálu
Other Titles: Visualization of EEG/ERP signal in EEG/ERP Portal
Authors: Koloušková, Lucie
Advisor: Ježek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5508
Keywords: EEG/ERP portál;vizualizace signálu;HTML5;Canvas API;webové technologie
Keywords in different language: EEG/ERP portal;signal visualization;HTML5;Canvas API;web technologies
Abstract: Tato práce pojednává o vizualizačním nástroji pro zobrazení EEG/ERP signálu, který se získává v rámci natáčení neuroinformatických experimentů. Data a metadata získaná z těchto experimentů jsou ukládána v databázi, nad níž běží EEG/ERP Portál. Samotná data, tedy průběh vln zaznamenaný při experimentu, jsou uložena v bežně nečitelné binární podobě. Vizualizace tohoto signálu je vhodným řešením, protože poskytuje online náhled zaznamenané mozkové aktivity. Část práce je také zaměřena na popis a výběr technologie HTML5, která je použita pro vytvoření vizualizace. Výběr dokládám srovnáním s jinými dnes dostupnými technologiemi. Závěrem uvádím některé další možnosti rozšíření současné funkcionality.
Abstract in different language: This thesis deals with the visualization of EEG/ERP signal gained from neuroinformatic experiments. Data and metadata gained from these experiments are stored in the database and the EEG/ERP Portal is its user interface. The visualization is essential, because the data are stored in special binary non-trasparent format. Therefore the visualization is a suitable solution, which will provide the online preview of the recorded brain activity. The next part of this thesis describes the HTML5 technology that is used to create the visualization and the reasons why the HTML5 was choosen as well. There is also HTML5 comparison with other available technologies. Finally, future extensions of the EEG/ERP visualization are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kolouskova.pdfPlný text práce691,31 kBAdobe PDFView/Open
A09B0001Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce116,22 kBAdobe PDFView/Open
A09B0001Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce56,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.