Title: Systém pro mobilní zařízení pro manuální zaznamenávání průjezdů vozidel křižovatkou
Other Titles: System for Mobile Devices for Manual Recording of Passages of the Vehicles through a Traffic Crossroad
Authors: Kožíšek, Martin
Advisor: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5509
Keywords: dopravní simulace;mobilní zařízení;Android;odbočování vozidel
Keywords in different language: road traffic simulation;mobile devices;Android;vehicles turning
Abstract: Cílem této práce je vytvořit systém poskytující uživateli statistiky o dopravních křižovatkách, obzvláště pak pravděpodobnosti odbočování. Práce zahrnuje dvě aplikace. První je pro mobilní zařízení a jejím účelem je umožnit manuální zadávání průjezdů vozidel zkrz křižovatku v jednotlivých dopravních pruzích. Druhá aplikace zpracuje data z mobilní aplikace a zobrazí statitiky. První teoretická část této práce se zabývá obecnou dopravní simulací a programováním pro mobilní zařízení (zvláště pak pro Android) a XML. Druhá část obsahuje analýzu, implementaci a testování vytvořených aplikací.
Abstract in different language: The objective of this work is to develop a system that provides the user statistics about traffic crossroads especially about branching probabilities. It involves the creation of two applications. First one is for mobile devices and its purpose is to enable manual recording of passages of the vehicles through a traffic crossroad in particular traffic lanes. The second application processes the data from mobile application and displays statistics. The first theoretical part of this thesis is about traffic simulation in general, programming for mobile devices (especially for Android) and about XML. The second part describes the analysis, implementation and testing of the applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Martin_Kozisek.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
A09B0299Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce385,83 kBAdobe PDFView/Open
A09B0299Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce62,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.