Title: Odhad morfolologických značek pro neznámá slova
Other Titles: Morphological Guesser for Unknown Words
Authors: Nikl, Milan
Advisor: Brychcín, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5516
Keywords: morfologická značka;morfologické značkování;skryté Markovovy modely
Keywords in different language: morphological tag;morphological tagging;hidden Markov models
Abstract: Práce popisuje přidělování morfologických značek předem neznámým slovům na základě podobnosti se slovy známými.
Abstract in different language: This thesis describes assigning morphological tags to unknown words based on relations between those words and words known (to the computer).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikl - Bakalarska prace.pdfPlný text práce528,04 kBAdobe PDFView/Open
A09B0374Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce143,01 kBAdobe PDFView/Open
A09B0374Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce48,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.