Title: Implementace herních strategií
Other Titles: Game strategy implementation
Authors: Pavlíček, Petr
Advisor: Matoušek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5519
Keywords: herní strategie;hra;Othello;Reversi;TCP/IP;síťová komunikace;minimax;negamax;alfa-beta;Pascal
Keywords in different language: game strategy;game;Othello;Reversi;TCP/IP;network communication;minimax;negamax;alpha-beta;Pascal
Abstract: Tato práce zkoumá možnosti herních strategií. Hledá cesty, jak naučit počítač hrát specifickou hru. Pro tento účel byla vybrána desková hra pro dva hráče Othello (také známá jako Reversi). Byl vytvořen programový systém v jazyku ObjectPascal, který používá algoritmus negamax s alfa-beta prořezáváním jako implementaci herní strategie. Tento program implementuje tři typy hráčů: lidský, počítačový a síťový hráč. Síťový hráč využívá pro komunikaci TCP protokol.
Abstract in different language: This work explores possibilities of the game strategies. It seeks for a way how to learn computers to play a specific game. For this purpose, the two players board game Othello was chosen (also known as Reversi). The software system was created in ObjectPascal language, which uses the negamax algorithm with alpha-beta pruning as the game strategy implementation. It implements three types of players: a human player, computer player and network player. The network player uses TCP protocol for the communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-pavlicek.pdfPlný text práce741,37 kBAdobe PDFView/Open
A09B0006Kposudek.pdfPosudek vedoucího práce436,85 kBAdobe PDFView/Open
A09B0006Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.