Title: Pozornost řidiče při monotónní jízdě a sluchová stimulace (ERP experiment)
Other Titles: Driver's attention during monotonous driving and auditory stimulation (ERP experiment)
Authors: Rada, Jan
Advisor: Mouček, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5522
Keywords: neuroinformatika;EEG;ERP;P3;experiment;scénář;pozornost;řidič;dálnice;automobilový simulátor
Keywords in different language: neuroinformatics;EEG;ERP;P3;experiment;scenario;attention;driver;highway;car simulator
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá pozornost řidiče během monotónní dálniční jízdy. Pozornost je při řízení automobilu velmi důležitá, jelikož její ztráta může být příčinou vážných dopravních nehod. K monitorování řidičovi pozornosti je použit záznam EEG/ERP. Testovací experiment využívá dva druhy sluchových stimulů a je zaměřen na komponentu P3. Experiment byl prováděn na skupině účastníků s využitím automobilového trenažéru Škoda Octavia. Analýza zkoumá změny latence komponenty P3 v průběhu šedesátiminutové dálniční jízdy. Tato práce také obsahuje část popisující provedená vylepšení programu Klasifikátor.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines driver?s attention during monotonous highway driving. Attention during driving is very important because the loss of attention may cause fatal car accidents. For monitoring attention, driver?s EEG/ERP data are recorded. The testing experiment was designed for two kinds of auditory stimuli and it is focused on the P3 component. The experiment was performed in the Skoda Octavia car simulator on the group of participants. The analysis investigates the changes in peak latency of the P3 component during sixty minutes long higway driving. This work also contains a section describing the improvements made in the software Klasifikator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Rada.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
A09B0409Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce319,27 kBAdobe PDFView/Open
A09B0409Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce61,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.