Title: Inovace ve výuce pěstitelství na prvním stupni ZŠ
Other Titles: Innovation in teaching horticulture at the first level of primary schools (age 6-11)
Authors: Fadrhonc, Jan
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2023, č. 2, s. 27-31.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55316
ISSN: 2571-2519
Keywords: inovace;pěstitelské práce;pěstitelství;hydrogel;vzdělávání
Keywords in different language: innovation;gardening work;horticulture;hydrogel;education
Abstract: Článek popisuje možné inovace tematické oblasti Pěstitelské práce na prvním stupni základních škol. Představuje možnosti zařazení Pěstitelských prací do kontextu enviromentálních změn v České republice i celosvětově, a to včetně propojení s Enviromentální výchovou. Dále poukazuje na nutnost představení moderních technologií ve výuce pěstitelství tak, aby žáci byli motivováni a měli širší přehled v této oblasti. Mimo teoretickou úroveň poukazuje na možnost využití reálných experimentů s hydrogelem v rámci Pěstitelských prací.
Abstract in different language: The article describes possible innovations in the thematic area of Gardening Work at the primary level of elementary schools. It presents opportunities for incorporating Gardening Work into the context of environmental changes in the Czech Republic and globally, including its connection to Environmental Education. Furthermore, it emphasizes the necessity of introducing modern technologies in gardening education to motivate students and provide them with a broader overview in this field. Beyond the theoretical level, the article highlights the potential use of real experiments with hydrogel within gardening education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2023-27-31.pdfPlný text395,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.