Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNetrvalová, Arnoštka
dc.contributor.authorŠiml, Petr
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:04Z-
dc.date.available2012-02-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:04Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier49948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5531
dc.description.abstractPráce pojednává o vysokoškolské programovací soutěži ACM-ICPC pořádané společností Association for Computer Machinery a české soutěži PilsProg pro střední školy organizovanou Katedrou informatiky a výpočetní techniky. Dále zahrnuje popis ACM validačního serveru Timus Online Judge, který obsahuje mnoho úloh pro procvičování. V praktické části práce je vyřešeno několik úloh na serveru Timus použitelných v soutěži PilsProg. Ke každé úloze je vytvořeno zadání v češtině, popis dostatečně efektivního algoritmu a soubory, díky nimž lze otestovat správnost programu. Všechny úlohy vyřešené v jazyce Java jsou uloženy na CD.cs
dc.format37 s. (47 827 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPilsProgcs
dc.subjectACMcs
dc.subjectTimus Online Judgecs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectsoutěžcs
dc.titlePrůzkum a řešení ACM úloh na validačním serveru Timuscs
dc.title.alternativeExploring and solving ACM tasks on the validation server Timusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the academic programming contest ACM-ICPC organized by the Association for Computer Machinery and the Czech PilsProg competition for secondary schools organized by the Department of Computer Science and Engineering. It also includes the description of the ACM validation server Timus Online Judge, which contains many tasks for practise. In the practical part of the thesis there are several tasks that were solved on the Timus Online Judge. They are applicable in the PilsProg. Each one contains Czech instructions, a description of a sufficiently efficient algorithm and files that allow us to test the accuracy of the programme. All tasks solved in the Java language are saved on a CD.en
dc.subject.translatedPilsProgen
dc.subject.translatedACMen
dc.subject.translatedTimus Online Judgeen
dc.subject.translatedprogrammingen
dc.subject.translatedcontesten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Siml.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
A10B0831Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce423,36 kBAdobe PDFView/Open
A10B0831Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.