Title: Komponentová aplikace Řízení silniční křižovatky
Other Titles: Component-based Application Crossroad Control
Authors: Šimůnek, Filip
Advisor: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5532
Keywords: softwarové komponenty;řízení dopravy;simulace
Keywords in different language: software components;traffic control;simulation
Abstract: Cílem této práce bylo navrhnout model aplikace založené na komponentách pro kontrolu dopravní křižovatky a otestovat její mimofunkční požadavky. Hlavním výsledkem této práce je implementace modelu dopravní křižovatky s dvěma algoritmy pro řízení dopravy. Byla vyvyniuta s využitím Spring DM, což je rozšíření OSGi frameworku.
Abstract in different language: The purpose of this thesis was to design a model of component-based application for controlling a traffic crossroad and test it for extra-functional requirements. The main result of this thesis is an implementation of traffic crossroad model with two traffic control algorithms. It was developed by component model Spring DM, which is the extension of OSGi framework.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_text.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
A080056Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce198,9 kBAdobe PDFView/Open
A080056Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.