Title: Biomonitoring řasové flóry vybraných vodních těles v podhůří Krušných hor.
Other Titles: Biomonitoring of algal flora of selected water bodies in foothills of the Krušné hory Mts.
Authors: Gedeonová, Jaroslava
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5542
Keywords: floristika;řasy;sezónní dynamika;sinice
Keywords in different language: algae;cyanobacteria;floristics;seasonal dynamics
Abstract: Tato práce se zabývá studiem čtyř vodních nádrží na severu Čech. Rybníky se nacházejí v okolí Černic a Lomu. Na rybnících je měřeno pH, konduktivita a teplota povrchové vody. V práci je obsažený soupis druhů, které byly nalezeny na sledovaných lokalitách. Shromážděná data ze sledovaných rybníků byla vzájemně porovnávána. Zaznamenána byla také sezónní dynamika na jednotlivých rybnících a abundance determinovaných druhů
Abstract in different language: This diploma work deals with four ponds in the north of the Czech Republic. These ponds are located in Černice and Lom. Conductivity, water temperature and pH of the water in the ponds were measured. The list of all algae species which were found is stated in this work. All dates from the ponds were compared. The seasonal dynamics of each pond and abundance of determinated species are also recorded in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Gedeonova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Gedeonova op.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Gedeonova.pdfPrůběh obhajoby práce565,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.