Název: Biomonitoring řasové flóry vybraných vodních těles v podhůří Krušných hor.
Další názvy: Biomonitoring of algal flora of selected water bodies in foothills of the Krušné hory Mts.
Autoři: Gedeonová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5542
Klíčová slova: floristika;řasy;sezónní dynamika;sinice
Klíčová slova v dalším jazyce: algae;cyanobacteria;floristics;seasonal dynamics
Abstrakt: Tato práce se zabývá studiem čtyř vodních nádrží na severu Čech. Rybníky se nacházejí v okolí Černic a Lomu. Na rybnících je měřeno pH, konduktivita a teplota povrchové vody. V práci je obsažený soupis druhů, které byly nalezeny na sledovaných lokalitách. Shromážděná data ze sledovaných rybníků byla vzájemně porovnávána. Zaznamenána byla také sezónní dynamika na jednotlivých rybnících a abundance determinovaných druhů
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with four ponds in the north of the Czech Republic. These ponds are located in Černice and Lom. Conductivity, water temperature and pH of the water in the ponds were measured. The list of all algae species which were found is stated in this work. All dates from the ponds were compared. The seasonal dynamics of each pond and abundance of determinated species are also recorded in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gedeonova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gedeonova op.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gedeonova.pdfPrůběh obhajoby práce565,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.