Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaufnerová, Veronika
dc.contributor.authorKořínková, Vendula
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:16Z
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:16Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-16
dc.identifier42813
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5547
dc.description.abstractVýzkum Židovy storuhy probíhal od dubna do listopadu 2012. Na šesti lokalitách byly měřeny chemicko-fyzikální parametry vody. Dále byly sledovány změny rozsivkové flóry v průběhu vegetační sezóny a abundance jednotlivých druhů. Podle rozsivkového společenstva byl stanoven saprobní stupeň znečištěnícs
dc.format66 s. (137 170 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozsivkycs
dc.subjectbacillariophyceaecs
dc.subjectsezónní dynamikacs
dc.subjectabundance druhůcs
dc.subjectsaprobitacs
dc.titleRozsivková flóra Židovy strouhy.cs
dc.title.alternativeDiatoms of stream Židova strouha.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe research of Židova strouha was explored from April to November 2011. The six locations were measured physico-chemical parameters of surface water. Further changes were observed diatomaceous flora during the growing season and abundance of species. According diatoms communities was determined saprobic degree of pollution.en
dc.subject.translateddiatomsen
dc.subject.translatedbacillariophyceaeen
dc.subject.translatedseasonal dynamicsen
dc.subject.translatedabundance of speciesen
dc.subject.translatedsaprobic of watersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KORINKOVA.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova v.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova op.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova pr.pdfPrůběh obhajoby práce438,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.