Title: Právní odpovědnost ve zdravotnictví
Other Titles: Legal Liability in Health Care
Authors: Příborský, Ivo
Advisor: Doležal, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5558
Keywords: medicínské právo;trestní odpovědnost;občanskoprávní odpovědnost;kriminalizace lékařů
Keywords in different language: medical law;criminal liability;civil liability;criminalization of physicians
Abstract: Diplomová práce pojednává o trestní a občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Část práce věnovaná trestní odpovědnosti vychází z teoretického úvodu, ve kterém jsou položeny základní předpoklady trestní odpovědnosti. Navazuje pojednání o vybraných trestných činech, které jsou typické pro oblast zdravotnictví. Zvláštní pozornost je věnována nežádoucímu trendu kriminalizace lékařů a hledání východisek z této situace. Část práce, která pojednává o občanskoprávní odpovědnosti, rozebírá tři základní druhy civilní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Více prostoru je věnováno potížím při dokazování existence příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech a nežádoucím důsledkům nejednotné právní úpravy nároků pacientů při újmě na zdraví. Na několika místech si práce klade za cíl poukázat na rozdílnou zahraniční (zejména německou) právní úpravu diskutovaného problému a najít v ní inspiraci pro českou právní úpravu. Diskutovány jsou také vybrané změny právní úpravy v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách (jakožto jednoho z několika nově přijatých zákonů v oblasti zdravotnictví).
Abstract in different language: This diploma thesis deals with criminal and civil liability arising in connection with providing healthcare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni odpovednost ve zdravotnictvi-Ivo Priborsky.pdfPlný text práce672,68 kBAdobe PDFView/Open
Priborsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce675,02 kBAdobe PDFView/Open
Priborsky-oponent.pdfPosudek oponenta práce415,47 kBAdobe PDFView/Open
Priborsky.pdfPrůběh obhajoby práce637,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.