Title: Uplatnění absolventů oboru Učitelství pro MŠ - komparace SPgŠ a VŠ
Other Titles: Assertion of graduates of College of Education in the field of teaching for kindergarten - comparison of Pedagogy High school and University
Authors: Svejkovská, Radka
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5594
Keywords: komparace;uplatnění;absolventi;uplatnění absolventů;učitelství pro mateřskou školu
Keywords in different language: comparison;application;graduates;graduates application;teaching for kindergarten
Abstract: Bakalářská práce nese název ?Uplatnění absolventů oboru Učitelství pro MŠ ? komparace SPgŠ a VŠ?. Pro srovnání jsem si vybrala Střední pedagogickou školu v Berouně a Západočeskou univerzitu v Plzni. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Kapitola ?Čím se zabývá obor učitelství pro MŠ? vás seznámí s tímto oborem a s tím, co by si měl student po dobu studia osvojit. Dále se zabývám střední pedagogickou školou, jejím vznikem, vybavením, studijním plánem, praxí na škole, uplatněním apod. Tímto obsahem se zabývám i v další kapitole u Západočeské univerzity v Plzni. Kapitola ?Rozdíly mezi školami? porovnává Střední pedagogickou školu v Berouně a Západočeskou univerzitu v Plzni z pohledu přijímacího řízení, množství praxe a možností uplatnění.Cílem práce bylo zjistit uplatnění absolventů ze SPgŠ a VŠ, dále pak zjistit podle čeho si ředitelky mateřských škol vybírají své budoucí učitelky a jestli dávají přednost absolventům ze středních pedagogických škol nebo vysokých škol oboru učitelství pro MŠ. Výzkumná aktivita byla prováděna formou dotazování absolventů a rozhovorů s ředitelkami MŠ.
Abstract in different language: The topic of this thesis is ?Assertion of graduates of education in the field of teaching for kindergarten?. For such a comparison these two educational institutions were chosen: Secondary school of Education in Beroun and University of West Bohemia located in Pilsen. This bachelor thesis is separated into several chapters. First chapter describes in detail what is the actual content of studies and the knowledge that a student will learn in educational program. Next part concerns Secondary school of Education ? its history, equipment, educational plan, practice possibilities of university students and chances of graduates of getting an adequate job. Similar chapter follows for University of West Bohemia. Next chapter summarizes key differences between these two particular educational institutions. Main areas of comparison are the admission procedure, amount of practice of graduates and chances of graduates on the labor market. The aim of this thesis was to find out what is the demand for graduates of Secondary school of Education and University of West Bohemia by headmasters of nursery schools. If the demand for these graduates is comparable or one of them has a significant advantage when both apply for the same job. Research for this thesis was performed via inquiries with graduates and headmasters of nursery schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uplatneni absolventu oboru ucitelstvi pro ms - komparace SPgS a VS.pdfPlný text práce964,99 kBAdobe PDFView/Open
Svejkovska PV.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFView/Open
Svejkovska OP.pdfPosudek oponenta práce45,63 kBAdobe PDFView/Open
Svejkovska O.pdfPrůběh obhajoby práce7,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.