Název: Uplatnění absolventů oboru Učitelství pro MŠ - komparace SPgŠ a VŠ
Další názvy: Assertion of graduates of College of Education in the field of teaching for kindergarten - comparison of Pedagogy High school and University
Autoři: Svejkovská, Radka
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5594
Klíčová slova: komparace;uplatnění;absolventi;uplatnění absolventů;učitelství pro mateřskou školu
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;application;graduates;graduates application;teaching for kindergarten
Abstrakt: Bakalářská práce nese název ?Uplatnění absolventů oboru Učitelství pro MŠ ? komparace SPgŠ a VŠ?. Pro srovnání jsem si vybrala Střední pedagogickou školu v Berouně a Západočeskou univerzitu v Plzni. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Kapitola ?Čím se zabývá obor učitelství pro MŠ? vás seznámí s tímto oborem a s tím, co by si měl student po dobu studia osvojit. Dále se zabývám střední pedagogickou školou, jejím vznikem, vybavením, studijním plánem, praxí na škole, uplatněním apod. Tímto obsahem se zabývám i v další kapitole u Západočeské univerzity v Plzni. Kapitola ?Rozdíly mezi školami? porovnává Střední pedagogickou školu v Berouně a Západočeskou univerzitu v Plzni z pohledu přijímacího řízení, množství praxe a možností uplatnění.Cílem práce bylo zjistit uplatnění absolventů ze SPgŠ a VŠ, dále pak zjistit podle čeho si ředitelky mateřských škol vybírají své budoucí učitelky a jestli dávají přednost absolventům ze středních pedagogických škol nebo vysokých škol oboru učitelství pro MŠ. Výzkumná aktivita byla prováděna formou dotazování absolventů a rozhovorů s ředitelkami MŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is ?Assertion of graduates of education in the field of teaching for kindergarten?. For such a comparison these two educational institutions were chosen: Secondary school of Education in Beroun and University of West Bohemia located in Pilsen. This bachelor thesis is separated into several chapters. First chapter describes in detail what is the actual content of studies and the knowledge that a student will learn in educational program. Next part concerns Secondary school of Education ? its history, equipment, educational plan, practice possibilities of university students and chances of graduates of getting an adequate job. Similar chapter follows for University of West Bohemia. Next chapter summarizes key differences between these two particular educational institutions. Main areas of comparison are the admission procedure, amount of practice of graduates and chances of graduates on the labor market. The aim of this thesis was to find out what is the demand for graduates of Secondary school of Education and University of West Bohemia by headmasters of nursery schools. If the demand for these graduates is comparable or one of them has a significant advantage when both apply for the same job. Research for this thesis was performed via inquiries with graduates and headmasters of nursery schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uplatneni absolventu oboru ucitelstvi pro ms - komparace SPgS a VS.pdfPlný text práce964,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejkovska PV.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejkovska OP.pdfPosudek oponenta práce45,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejkovska O.pdfPrůběh obhajoby práce7,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5594

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.