Název: Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte
Další názvy: The pre-school children's symptomatic speech disorders
Autoři: Plačková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5601
Klíčová slova: symptomatické vady řeči;vývoj řeči;řeč zrakově postiženého dítěte;řeč sluchově postiženého dítěte;řeč dítěte postiženého DMO;řeč mentálně retardovaného dítěte
Klíčová slova v dalším jazyce: the pre-school children's symptomatic speech disorders;talks developments;the talk of visual handicap;the talk of hearing handicap;the talk of child with DMO;the talk of child with mental handicap
Abstrakt: PLAČKOVÁ, Lucie. Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2012. 44 l. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Slowík Ph.D. Bakalářaká práce se zabývá tzv. symptomatickými poruchami řeči, jako jedním z druhů narušené komunikační schopnosti. Teoretická část práce shrnuje poznatky autorů odborných publikací k dané problematice. Výzkumná část práce řeší vliv dominantního handicapu na adaptaci dítěte. Obsahem příloh jsou komunikační testy.
Abstrakt v dalším jazyce: PLAČKOVÁ, Lucie. The pre-school children's symptomatic speech disorders. PLzeň: University of West Bohemia, Fakulty of pedagogy, 2012. 44 l. Leader of the bachelor's thesis PhDr. Josef Slowík Ph.D. My bachelor's thesis is engage in the symptomatical disorders of talk as a one type of disturbed communicative ability. The theoretical part sum up autor's informations from technical books to this problems. The studies solve effect the first handicap to adaptation of child. Communication tests are in table of contents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Plackova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plackova PV.pdfPosudek vedoucího práce34,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plackova OP.pdfPosudek oponenta práce37,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plackova O.pdfPrůběh obhajoby práce7,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.