Název: Šikana ve vybraných dětských domovech Západočeského kraje
Další názvy: Bullying in selected orphan´s homes of West Bohemian region
Autoři: Johanová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5604
Klíčová slova: agrese;agresivita;šikana;ústavní výchova;ochranná výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: aggression;aggression;bullying;institutional education;protective education
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní charakteristiku šikany, její znaky, vývojová stádia, aktéry šikanování a faktory, které mohou mít na vznik šikany vliv. Dále je vymezen proces vyšetřování, řešení a léčby. Pozornost je věnována také následkům a oblasti prevence. Teoretická část také obsahuje základní informace vztahující se k výkonu ústavní a ochranné výchovy. Cílem praktické části je sledovat projevy a souvislosti agrese, případně i šikany ve vybraných dětských domovech. Metodami výzkumného šetření jsou dotazníky, rozhovory a analýza dokumentu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of bachelor thesis contains the basic characteristics of bullying, its symptoms, developmental stages, bullying actors and factors that can affect the formation of bullying. Further investigation process is defined, as well as solutions and treatments. Attention is also devoted to effects and prevention. The theoretical part also contains basic information related to institutional and protective education. The target of practical part is monitoring symptoms and contexts of aggression, or even bullying in selected orphan´s homes. The methods of research are questionnaires, interviews and analysis of the document.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sikana.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Johanova PV.pdfPosudek vedoucího práce22,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Johanova OP.pdfPosudek oponenta práce41,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Johanova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5604

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.