Název: Denní služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Plzni
Další názvy: Daily services for people with intellectual and multiple disabilities in Pilsen
Autoři: Irlbeková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5609
Klíčová slova: mentální postižení;kombinované postižení;Denní stacionář ČLOVÍČEK;dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: mental disability;combined disability;day care "ČLOVÍČEK";skills
Abstrakt: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je uvedena definice, etiologie, charakteristika mentálního postižení a vysvětlení termínu kombinované postižení. Součástí je také problematika rodin, které mají člena s mentálním postižením. Dále představení ambulantních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Plzni, zejména Denního stacionáře ČLOVÍČEK a některých používaných terapeutických metod. Praktická část práce se zabývá výzkumným šetřením, které je rozděleno do třech oblastí. Zvládání určených dovedností klientů, hodnocení jejich důležitosti a hodnocení spokojenosti s nimi.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are given the definition, etiology, characteristics of mental disability and an explanation of the term combined disability. It also includes the issue of families who have members with mental disabilities. Finally is the performance of outpatient services for persons with mental and multiple disabilities in Pilsen, especially day care ?ČLOVÍČEK? and some therapeutic techniques used there.The practical part deals with the research survey, which is divided into three areas. Coping skills for clients, assessing their importance and rating satisfaction with them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Irlbekova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irlbekova VP.pdfPosudek vedoucího práce15,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irlbekova OP.pdfPosudek oponenta práce20,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
irlbeckova O.pdfPrůběh obhajoby práce7,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.