Název: Křesťanský přístup v terapii drogových závislostí
Další názvy: Christian Approach In A Drug Addiction Treatment
Autoři: Štěpková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5612
Klíčová slova: drogy;závislosti;návyková chování;spiritualita;křesťanství
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;addiction;addictive behaviors;spirituality;christianity
Abstrakt: Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na základní pojmy z oblasti drog a závislostí, na systém léčebné péče o drogově závislé v České republice, dále se zabývá pojmy spirituality a křesťanského přístupu v kontextu léčby závislostí a stručně představuje některé křesťansky orientované organizace, které v oblasti léčby závislostí působí. Empirická část se snaží pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, zda existují rozdíly v tom, jaký efekt měla na své klienty léčba v zařízeních křesťansky orientovaných a jaký efekt v zařízeních jiných, případně tyto rozdíly popsat a na základě získaných poznatků rozhodnout, zda je tedy křesťanský přístup efektivnější.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of this bachelor thesis the focus is on the basic concepts from a drug and addiction standpoint, on the system of medical care of drug addicts in the Czech Republic, concepts of spirituality and the christian approach in the context of drug addiction treatment and briefly the introduction of some christian oriented organizations which occur in a drug addiction treatments. The practical part uses qualitative research to explore if there are any differences between the effects of clients who went throught treatments in christian oriented institutions and the effects of clients who went through other institutions and to possibly describe their differences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stepkova K. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce535,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepkova.pdfPosudek vedoucího práce32,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepkova OP.pdfPosudek oponenta práce36,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepkova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.