Název: Projektové vyučování a jeho praktická aplikace na ZUŠ v Nýřanech
Další názvy: Project teaching and practical application to the Elementary art school in Nýřany
Autoři: Dienstbierová, Bibiána
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5617
Klíčová slova: projekt;projektové vyučování;projektová metoda;klíčové kompetence;plánování projektu;realizace projektu;hodnocení projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project education;project method;key competencies;project planning;project implementation;project evaluation
Abstrakt: Bakalářská práce Projektové vyučování a jeho praktická aplikace na ZUŠ v Nýřanech se zabývá projektovým vyučováním v teorii a následnou realizací v praxi. Teoretická část práce se zaměřuje nejen na vývoj projektového vyučování a vysvětlení základních pojmů, ale také na jeho výhody a nevýhody, na projektové vyučování z pohledu RVP a ŠVP a na jeho plánování. Praktická část je věnována projektu ?Co na světě voní nejkrásněji, aneb Jak vzniká muzikál??. Projekt byl realizován ve školním roce 2011/2012 v Základní umělecké škole Nýřany. V praktické části práce uvádíme jeho realizaci a zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis, Project teaching and practical application to the Elementary art school in Nýřany deals with the Project method in theory and its subsequent implementation in practice. The theoretical part focuses not only for the development project teaching and basic concept but also describes advantages and disadvantages of project teaching from RVP a ŠVP part for the next planning. The practical part is devoted to the project ?What is the most beautiful smell in the world? or ?How does musical begin??. The project was implemented in 2011/2012 school year at the Elementary art school in Nýřany. In the practical part I present the implementation and evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP BD def.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dienstbierova PV.pdfPosudek vedoucího práce28,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dienstbierova OP.pdfPosudek oponenta práce37,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dienstbierova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.