Název: Problematika drogově závislých matek
Další názvy: The issue of drug addicted-mothers
Autoři: Konopíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5626
Klíčová slova: drogy;drogově závislé matky;prenatální péče;těhotenství;porod;novorozenec;substituční léčba;sociální práce s drogově závislou matkou;zařízení pro drogově závislé matky s dětmi
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;drug-addicted mothers;prenatal care;pregnancy;childbirth;new born;substitution treatment;social work with drug-addicted mother;facilities for drug-addicted mothers with children
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou drogově závislých matek. Je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o drogách obecně, dále o ženách závislých na drogách a nakonec pak o drogově závislých matkách. Cílem této části bylo nastínit situaci drogově závislých matek, jaký vliv mají drogy na jejich těhotenství, jaká existuje substituční léčba, jak probíhá sociální práce s drogově závislou matkou a jaká existují léčebná zařízení pro drogově závislé matky s dětmi. V praktické části jsem se zabývala výzkumem, jehož cílem bylo zjistit informace o drogově závislých matkách, jejichž děti jsou umístěné v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Plzni a dále pak jaký vztah tyto matky ke svým dětem mají. Výzkumný vzorek zahrnuje celkem 36 drogově závislých matek, jejich děti byly do Kojeneckého ústavu umístěny v letech 2010 ? 2011. Metodami výzkumného šetření jsou analýza dokumentů, rozhovory a případová studie. Bylo zjištěno, že většina drogově závislých matek, jejichž děti jsou umístěné v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Plzni, neprojevuje o své děti zájem, tudíž je ani nenavštěvuje a neřeší nijak svoji aktuální situaci. Toto zjištění bylo potvrzeno výsledky analýzy dokumentů a rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis deals with drug-addicted mothers. This work is divided in two parts: theoretical part and research. The theoretical part describes drugs in general, then drug-addicted females and mothers. The main goal of this part is to present situation of drug-addicted mothers, drug influence on their pregnancy, existence of substitution treatment and helping facilities for mothers with children and process of social work with them. The main goal in research part was to find out information about drug-addicted mothers, which left their children in Infant?s home with children?s home in Pilsen and what kind of relationship do they have with their children. The research sample included 36 drug-addicted mothers, whose children were put in Infant?s home in years 2010-2011. Methods used in the research part were: document analysis, interviews and case studies. The result displays, that the major part of drug-addicted mothers, whose children were put in Infant?s home with children?s home in Pilsen, doesn?t show any interest about their children, which means they don?t visit them and doesn?t solve their own current situation. These results were confirmed by the document analysis and interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP konecna verze.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova PV.pdfPosudek vedoucího práce23,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova OP.pdfPosudek oponenta práce50,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.