Title: Změna vnitřní rezistivity izolace NEN-F 220/125 v závislosti na době
Authors: Beran, Leoš
Vokřínek, Jan
Citation: Electroscope. 2010, č. 1.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo1_2010/r3c3c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/566
ISSN: 1802-4564
Keywords: izolační materiály;NEN-F 220/125;vnitřní rezistivita;teplotní přetížení
Keywords in different language: insulation materials;NEN-F 220/125;inner resistivity;thermal overload
Abstract: Tento článek prezentuje vliv teploty na izolační materiál NEN-F 220/125 (obchodní označení) při dlouhodobém tepelném přetěžování. Provozní teplota tohoto izolačního materiálu je 180 °C (teplotní třída H). V průběhu experimentu byla sledována změna vnitřní rezistivity. Tepelné zatěžování bylo prováděno při teplotě 130, 180 a 205 °C po dobu cca 4000 h. Výsledky experimentů prokázaly, že se výrazně mění vnitřní rezistivita v závislosti na celkovém čase tepelného zatížení.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2010)
Číslo 1 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c3c2.pdf354,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.