Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJízbová, Michaela
dc.contributor.authorŘíha, Petr
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:14Z-
dc.date.available2010-01-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:14Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-16
dc.identifier36735
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5660
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zjištění druhové rozmanitosti brouků čeledi Silphidae a na jejich sezónní dynamiku. V první části je popsána charakteristika sledovaného území. V části nazvané Metodika jsou uvedeny metody používané při sběru a determinaci brouků. V další části je popsáno rozšíření a morfologická charakteristika a následně pak charakteristika jednotlivých podčeledí. Praktická část obsahuje získaná data a jejich vyhodnocení v podobě tabulek a grafů. Na závěr práce jsou výsledky shrnuty.cs
dc.format60 s. (70 227 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectZemní pastcs
dc.subjectsezónní dynamikacs
dc.subjectmrchožroutcs
dc.subjectčeleď Silphidaecs
dc.subjectrod Nicrophoruscs
dc.titleMorfologie, biologie a výskyt brouků čeledi Silphidae (Coleoptera) v různých biotopech v okolí města Blovicecs
dc.title.alternativeMorphology, Biology and Occurrence of Beetles of Family Silphidae (Coleoptera) in Different Habitats around the City Bloviceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the biodiversity of the family Silphidae beetles and their seasonal dynamics. The first part describes the characteristics of the monitored area. In the part Metodika are the methods used for collection and determination of beetles. The next part describes the distribution and morphological characteristics and subsequently the individual characteristics of subfamilies. The practical part contains the data and their evaluation are in the tables and graphs. At the conclusion, the results summarized.en
dc.subject.translatedPitfallen
dc.subject.translatedseasonal dynamicsen
dc.subject.translatedscavengeren
dc.subject.translatedfamily Silphidaeen
dc.subject.translatedgenus Nicrophorusen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -Petr Riha.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Riha v.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Riha op.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Riha pr.pdfPrůběh obhajoby práce276,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.