Název: Sinicová a řasová flóra ve vybraných vodních nádrží v přírodním parku Manětínská
Další názvy: Algal flora of selected water reservoirs in the natural park Manětínská
Autoři: Livinková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5664
Klíčová slova: abundance druhů;floristický průzkum;řasy;sezónní dynamika;sinice
Klíčová slova v dalším jazyce: abundance of species;floristic survey;algae;seasonal dynamics;cyanobacteria
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá biodiverzitou sinic a řas vodních nádrží v přírodním parku Manětínská a jejich sezónní dynamikou. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů. Výsledky byly porovnávány a srovnávány s výsledky prací zabývajících se podobnými lokalitami nebo nálezy shodných druhů.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor´s work deals with biodiversity of cyanobacteria and algae in water reservoirs in Manětín Nature Park and also it deals with their seasonal dynamics. There is list of all found species in my work. The results were compared to works, which are engaged with similar locations or same species
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LIVINKOVA.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Livinkova v.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Livinkova op.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Livinkova pr.pdfPrůběh obhajoby práce661,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.