Title: Sinicová a řasová flóra ve vybraných vodních nádrží v přírodním parku Manětínská
Other Titles: Algal flora of selected water reservoirs in the natural park Manětínská
Authors: Livinková, Zuzana
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5664
Keywords: abundance druhů;floristický průzkum;řasy;sezónní dynamika;sinice
Keywords in different language: abundance of species;floristic survey;algae;seasonal dynamics;cyanobacteria
Abstract: Bakalářská práce se zabývá biodiverzitou sinic a řas vodních nádrží v přírodním parku Manětínská a jejich sezónní dynamikou. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů. Výsledky byly porovnávány a srovnávány s výsledky prací zabývajících se podobnými lokalitami nebo nálezy shodných druhů.
Abstract in different language: My bachelor´s work deals with biodiversity of cyanobacteria and algae in water reservoirs in Manětín Nature Park and also it deals with their seasonal dynamics. There is list of all found species in my work. The results were compared to works, which are engaged with similar locations or same species
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LIVINKOVA.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Livinkova v.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Livinkova op.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Livinkova pr.pdfPrůběh obhajoby práce661,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.