Název: Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic
Další názvy: Mycological research of Nature reserve Borek u Velhartic
Autoři: Hajšmanová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kout, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5667
Klíčová slova: Ascomycota;Basidiomycota;makromycety;přírodní rezervace;inventarizeční výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Ascomycota;Basidiomycota;macromycetes;protected area;inventory research
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na mykologický průzkum v přírodní rezervaci Borek u Velhartic. Je situována u obce Velhartice, okrese Klatovy v Plzeňském ktaji. Výzkum trval od března 2011 do dubna 2012. Celkem bylo nalezeno 162 makromycetů, z toho 21 z oddšlení Ascomycota a 141 z oddělení Basidiomycota. Nejvíce zástupců je např. z čeleďi Russulaceae, Polyporaceae, Marasmiaceae a Fomitopsidaceae. Podařilo se nejít 7 druhů zařazených do Červeného seznamu hub (makromycetů)České republiky: Aleuria aurantia, Camarops tubulina, Cantharellus lutescens, Hericium flagellum, Pycnoporellus fulgens, Cyphellostereum laeve, Pholiota heteroclita.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work presents result of mycological research in protected area Borek u Velhartic. It is situated near Velhartice in Klatovy District in Pilsen Region. Research has been made from March 2011 to April 2012. I found 162 species of macromycetes, 21 species of them are included in Ascomycota and 141 belong to Basidiomycota. The most abundant are for example Russulaceae, Polyporaceae, Marasmiaceae and Fomitopsidaceae familiales. Seven endangered species fungi were found in this locality: Aleuria aurantia, Camarops tubulina, Cantharellus lutescens, Hericium flagellum, Pycnoporellus fulgens, Cyphellostereum laeve, Pholiota heteroclita. All of them are written in Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hajsmanova bakalarska prace.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajsmanova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajsmanova op.pdfPosudek oponenta práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajsmanova.pdfPrůběh obhajoby práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.