Název: Příspěvek k synantropní vegetaci obce Chodov v okrese Sokolov
Další názvy: Study of synantropic vegetation of Chodov city near Sokolov
Autoři: Mikolášková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5668
Klíčová slova: synantropní flóra;vegetace;plevele;invazní rostliny
Klíčová slova v dalším jazyce: synantrophic flora;vegetation;weeds;alien plants
Abstrakt: Tato vysokoškolská odborná práce se zabývá vyskytující se synantropní vegetací v oblasti města Chodova u Karlových Varů. Zabývá se výskytem flóry na odlišných místech zastavěné i nezastavěné části města a také výskytem invazních či popřípadě chráněných druhů na tomto území během jednoho vegetačního období. Cílem této práce byl floristický průzkum města Chodova a vytvoření úplného druhového seznamu vyskytujících se rostlin na daném území.
Abstrakt v dalším jazyce: This research is about synantrophic vegetation of Chodova Karlovy Vary. It deals with the occurrence of flora on different places and the trans-part of town construction and also the occurrence of invasive or of protected species on this territory during the same growing period. The aim of this work was a floristic exploration of the city and the creation of a complete generic list of plants occurring in the area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prispevek k synantropni flore mesta Chodov.pdfPlný text práce71,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikolaskova v.pdfPosudek vedoucího práce160,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikolaskova op.pdfPosudek oponenta práce281,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikolaskova pr.pdfPrůběh obhajoby práce491,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5668

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.