Název: Malakofauna údolí Vejprnického potoka v Plzni
Další názvy: Malacofauna of the Vejprnický potok creek in Plzeň
Autoři: Krejčíková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5674
Klíčová slova: vodní malakofauna;Vejprnický potok;invazní druh;lokalita;inventarizační výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: aquatic malacofauna;Vejprnický potok creek;invasive species;locality;inventory research
Abstrakt: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky výzkumu vodní malakofauny údolí Vejprnického potoka v Plzni, pravostranného přítoku řeky Mže. Výzkum byl prováděn od března 2011 do listopadu 2011. Pozorované lokality se nacházejí na dně potoka, v přilehlém rybníku a okolních mokřadech. Našla jsem čtrnáct druhů vodních měkkýšů (10 druhů plžů a 4 druhy mlžů). Bylo nalezeno 7599 jedinců na 20 lokalitách. Invazní druh Potamopyrgus antipodarum má dominantní postavení v toku potoka; Vejprnický potok je druhou lokalitou s tímto druhem v oblasti Plzně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work presents results of aquatic malacofauna research in the valley of Vejprnický potok creek in Pilsen, a right-side tributary of Mže River. Research has been made from March, 2011 to November, 2011. The localities studied are located in the bottom in the creek, in the adjacent pond, and nearby wetlands. I found fourteen species of aquatic mollusks (10 species of gastropods and 4 species of clams). 7599 individuals have been found in 20 localities. Invasive species Potamopyrgus antipodarum is dominant in the flow creek; Vejprnický potok creek is the second locality with this species in the Plzeň area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc Prace KREJCIKOVA.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcikova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcikova op.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcikova.pdfPrůběh obhajoby práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.