Title: Malakofauna údolí Vejprnického potoka v Plzni
Other Titles: Malacofauna of the Vejprnický potok creek in Plzeň
Authors: Krejčíková, Aneta
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5674
Keywords: vodní malakofauna;Vejprnický potok;invazní druh;lokalita;inventarizační výzkum
Keywords in different language: aquatic malacofauna;Vejprnický potok creek;invasive species;locality;inventory research
Abstract: Tato bakalářská práce prezentuje výsledky výzkumu vodní malakofauny údolí Vejprnického potoka v Plzni, pravostranného přítoku řeky Mže. Výzkum byl prováděn od března 2011 do listopadu 2011. Pozorované lokality se nacházejí na dně potoka, v přilehlém rybníku a okolních mokřadech. Našla jsem čtrnáct druhů vodních měkkýšů (10 druhů plžů a 4 druhy mlžů). Bylo nalezeno 7599 jedinců na 20 lokalitách. Invazní druh Potamopyrgus antipodarum má dominantní postavení v toku potoka; Vejprnický potok je druhou lokalitou s tímto druhem v oblasti Plzně.
Abstract in different language: This bachelor work presents results of aquatic malacofauna research in the valley of Vejprnický potok creek in Pilsen, a right-side tributary of Mže River. Research has been made from March, 2011 to November, 2011. The localities studied are located in the bottom in the creek, in the adjacent pond, and nearby wetlands. I found fourteen species of aquatic mollusks (10 species of gastropods and 4 species of clams). 7599 individuals have been found in 20 localities. Invasive species Potamopyrgus antipodarum is dominant in the flow creek; Vejprnický potok creek is the second locality with this species in the Plzeň area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc Prace KREJCIKOVA.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFView/Open
Krejcikova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Krejcikova op.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Krejcikova.pdfPrůběh obhajoby práce1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.