Název: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Slovany, mapové listy: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4
Další názvy: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň- Slovany, map grids: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4
Autoři: Plzáková, Luďka
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5676
Klíčová slova: mapování;ruderální flóra;invazní druhy;mapové listy;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: mapping;ruderal flora;alien plants;map lists;Pilsen
Abstrakt: Tato práce se zabývá mapováním ruderální flóry se zaměřením na invazní druhy v městské části Plzeň 2 ? Slovany. Sledovány byly dva mapové listy Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4. Z obou mapovaných území byl pořízen druhový soupis. Všechny nalezené druhy byly analyzovány ve flóristické části práce z hlediska ekologických nároků, životních strategií, životních forem a původnosti. V oblasti bylo nalezeno několik vzácných druhů pro Plzeň. Pro zhodnocení výskytu invazních a vzácných druhů byly vytvořeny mapy v programu ArcGis.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with a mapping of ruderal flora focusing on the invasive plants in the city part Plzeň 2 - Slovany. Two map sheets Plzeň 8-5/3 and Plzeň 8-5/4 were monitored. The list of plant species was taken from both mapped area. All found species were analyzed in the floral part of this work in terms of ecological requirements, life strategy, life form and their origin. Some rare plant species were discovered in mapped area. The maps about occurence of invasive and rare plant species were created in ArcGis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova op.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.