Název: Floristické zpracování dat z lokality Jelení vrch v okrese Chomutov
Další názvy: Floristicly data processing from Jelení vrch in division Chomutov
Autoři: Poustková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kučera, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5680
Klíčová slova: Jelení vrch;inventarizační seznam;horní plošina;severní strana kopce;jižní strana kopce;ohrožený druh;chráněné rostliny
Klíčová slova v dalším jazyce: Jelení vrch;locality;genera plants;research;inventory list;Kadaň
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá rostlinami na Jelením vrchu. Jelení vrch leží u Kadaně, v okrese Chomutov, v Ústeckém regionu. Výzkum jsem prováděla od dubna 2011 do ledna 2012. V této vegetační sezoně jsem na Jelení vrch uskutečnila deset terénních výprav. Na Jelením vrchu jsem nalezla 88 druhů rostlin ve 27 čeledích. Nejhojněji zastoupené čeledi jsou Asteraceae, Fabaceae, Poaceae a Rosaceae. Jelení vrch jsem rozdělila do tří částí. První z nich je horní plošina, kde je nejvíce zastoupených rostlinných druhů z čeledi Poaceae. Druhá oblast je severní strana kopce s nejhojněji zastoupenou čeledí Fabaceae. Poslední částí je jižní strana Jeleního vrchu. Zde je nejpočetnejší čeleď Asteraceae. Na Jelením vrchu se nalézá 28 ohrožených druhů. Nejvíce ohrožené rostliny jsou chráněné ministerstvem životního prostředí. Mezi ty patří Anthericum liliago, Stipa pennata a Pulsatilla pratensis. Tímto výzkumem jsem se zabývala rostlinami na Jelením vrchu. Vytvořila jsem inventarizační seznam rostlin. Doufám, že bude tento výzkum užitečný pro město Kadaň stejně jako pro mapování této lokality.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is about plants on Jelení vrch. It lies near Kadaň in Chomutov district in Ústecký region. I made research there from April 2011 to January 2012. I was there on ten excursions during this vegetative season. On Jelení vrch I found 88 genera plants. These plants are in 27 families. The most abundant are for example Asteraceae, Fabaceae, Poaceae and Rosaceae. I devided Jelení vrch into 3 sections. First there is the area on the top where the most genera plants come from Poaceae family. The second section is on the north hillside and most genera plants come from Fabaceae family. The last section is on the south hillside. The largest group of genera plants is from Asteraceae family. Twenty eight endangered genera plants can be found on Jelení vrch. The most endangered plants are protected by the Ministry of the Environment. The protected genera plants are as follows: Anthericum liliago, Stipa pennata and Pulsatilla pratensis. My research is about all plants on Jelení vrch. I have to do an inventory list of plants growing there. I believe that it will be helpful for Kadaň town as well as mapping this locality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P09B0080P_JP.pdfPlný text práce8,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustkova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustkova op.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustkova.pdfPrůběh obhajoby práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.