Název: Ostnokožci v učebnicích a dětských encyklopediích
Další názvy: Echinoderms in text books and children encyclopedia
Autoři: Hrdličková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5683
Klíčová slova: ostnokožci;hadice;lilijice;hvězdice;sumýši;ježovky;Cuvierův orgán;symetrie;kalich;Aristotelova lucerna
Klíčová slova v dalším jazyce: echinoderms;ophiurida;crinoid;starfish;holothuria;urchin;Cuvier organ;symmetry;calyxe;Aristotel lantern
Abstrakt: Účel mé práce spočíval v sestavení dosažitelných informací o ostnokožcích v učebnicích pro základní a střední školy, ve vysokoškolských učebních materiálech, encyklopediích a populárně naučných knihách. V 56 studovaných publikacích, 11 encyklopediích, 14 populárně naučných knih a 31 učebnicích bylo zmíněno celkem 270 druhů. 227 recentních a 43 vymřelých Hvězdici růžovou uvedlo nejvíce autorů. Časté byly také ježovka jedlá a lilijice středomořská. Některé druhy mají v české i latinské terminologii více názvů, což ztížilo zpracování přehledu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of my thesis consisted in the compilation of available information on echinoderms in textbooks for elementary and secondary schools, in higher education teaching materials, encyclopedias and nonfiction books. In studied 56 publications, 11 encyclopedias, 14 nonfiction books and 31 textbooks were mentioned overall 270 species, 227 recent and 43 extinct. Pink starfish mentioned most authors. Common were also the edible urchin (Echinus esculentus) and crinoid mediterranean (Antedon mediterranea). Some species have in Czech and Latin terminology more names, which made the process overview more difficult.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hrdlickova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrdlickova v.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrdlickova op.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrdlickova pr.pdfPrůběh obhajoby práce410,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.