Title: Generator of crosstalk transmission functions for modeling of multi-quad and multi-pair metallic cables
Authors: Lafata, Pavel
Vodrážka, Jiří
Citation: Electroscope. 2010, č. 2, výběr z konference Applied Electronics 2010.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/573
ISSN: 1802-4564
Keywords: přenos signálu;přeslechy;generátory;vícežilové kabely;vícepárové metalické kabely;xDSL přípojky
Keywords in different language: signal transmission;crosstalk;generators;multi-quad cables;multi-pair cables;xDSL lines
Abstract: Přeslechy, zejména přeslech na vzdáleném konci (FEXT – Far-end Crosstalk), představují jeden z nejzávažnějších zdrojů rušení pro současné vysokorychlostní digitální přípojky xDSL (xDSL - Digital Subscriber Line). Vliv přeslechu FEXT se projevuje zejména snížením maximálních dosažených přenosových rychlostí. Pro jeho účinné potlačení bude nutné implementovat pokročilé přenosové techniky a modulace, jako je např. vektorová modulace VDMT (VDMT - Vectored Discrete Multi-tone Modulation). Modulace VDMT však představuje z hlediska nezbytných matematických operací velmi náročný výpočetní proces, který současné výpočetní prostředky v digitálních přístupových multiplexorech DSLAM (DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer) nejsou schopny plně pokrýt. V tomto článku je proto představena možnost využití prostorové selekce rušících systémů v rámci metalického kabelu a omezit tak provádění VDMT modulace jen pro vybraný počet nejvážnějších zdrojů rušení, což by ve výsledku znamenalo snížení náročnosti uvažované metody. Pro účely analýzy přeslechových vazeb mezi jednotlivými páry v kabelu byl navržen nový model přeslechu FEXT označený jako Pokročilý model přeslechu FEXT, vycházející z vnitřního uspořádání kabelových prvků a jejich parametrů. Tento model byl následně implementován v prostředí simulačního programu Matlab a byl použit pro generování pseudonáhodných přenosových funkcí přeslechu FEXT. Vytvořený generátor umožňuje na základě zadaných statistických parametrů a omezeného souboru parametrů přenosového prostředí generovat reálné podklady pro simulace provozu xDSL přípojek s modulací VDMT a pro ověření její schopnosti potlačovat přeslechy za nejrůznějších podmínek bez nutnosti provádět časově náročná měření na reálných kabelech.
Abstract in different language: Crosstalk, and mainly far-end crosstalk (FEXT), is one the most serious source of disturbance in present xDSL lines (Digital Subscriber Line). It mostly limits the maximum achievable transmission speeds. It is necessary to implement new transmission techniques and modulations, such as VDMT modulation (Vectored Discrete Multitone Modulation), for reducing the crosstalk influence. However, the reduction of crosstalk by VDMT modulation is not possible in present systems due to its overall complexity and demands on computational units in DSLAMs. This paper presents the possibility of using space selection of disturbing sources among the metallic cable, which would allow the use of VDMT modulation only for a limited number of the most disturbing pairs. The new far-end crosstalk model, called Advanced FEXT model, which is based on cable’s internal structure and parameters, is proposed here. The presented generator of crosstalk transmission functions is based on advanced FEXT model and provides accurate and realistic simulations and calculations of crosstalk characteristics.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - Applied Electronics 2010 (2010)
Číslo 2 - Applied Electronics 2010 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r4c2c1.pdf546,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.