Název: Popis procesu deinstitucionalizace v Karlovarském kraji na příkladu vybraného Domova pro osoby se zdravotním postižením
Další názvy: Process of deinstitucionalization of social services in Karlovarsky district: case study of one House for people with health disability
Autoři: Štrunc, Václav
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5798
Klíčová slova: deinstitucionalizace;transformace ústavní péče;kvalitativní výzkum;kvalita života;komunitní sociální služby
Klíčová slova v dalším jazyce: deinstitutionalization;transformation of residential care system;community social services;quality of life;qualitative research
Abstrakt: Práce popisuje deinstitucionalizační aktivity v Karlovarském kraji na příkladu jednoho Domova pro osoby se zdravotním postižením a jejích dvou bývalých uživatelek, které se odstěhovali před nedávnou dobou do samostatného bydlení do obce. Práce obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu vedeného pomocí polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů. Cílem výzkumu bylo zejména zachytit změnu v životě uživatelek sociálních služeb přicházející se změnou sociální služby z ústavní pobytové na komunitní terénní službu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is desrcribing deinstitutional acitivities in Karlovarský kraj on the particular case of one House for people with health disability and its two ex-users, who moved out recently to independent living in community. Thesis includes outcomes of qualitative research realized via semi-structured interviews and document analysis. The goal of research was chiefly to capture the change in lives of users of social services that comes with the change of social service from hospital residential care to community social service.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vaclav_Strunc.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
strunc VP.pdfPosudek vedoucího práce23,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
strunc OP.pdfPosudek oponenta práce62,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
strunc O.pdfPrůběh obhajoby práce10,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.