Title: Popis procesu deinstitucionalizace v Karlovarském kraji na příkladu vybraného Domova pro osoby se zdravotním postižením
Other Titles: Process of deinstitucionalization of social services in Karlovarsky district: case study of one House for people with health disability
Authors: Štrunc, Václav
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5798
Keywords: deinstitucionalizace;transformace ústavní péče;kvalitativní výzkum;kvalita života;komunitní sociální služby
Keywords in different language: deinstitutionalization;transformation of residential care system;community social services;quality of life;qualitative research
Abstract: Práce popisuje deinstitucionalizační aktivity v Karlovarském kraji na příkladu jednoho Domova pro osoby se zdravotním postižením a jejích dvou bývalých uživatelek, které se odstěhovali před nedávnou dobou do samostatného bydlení do obce. Práce obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu vedeného pomocí polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů. Cílem výzkumu bylo zejména zachytit změnu v životě uživatelek sociálních služeb přicházející se změnou sociální služby z ústavní pobytové na komunitní terénní službu.
Abstract in different language: This thesis is desrcribing deinstitutional acitivities in Karlovarský kraj on the particular case of one House for people with health disability and its two ex-users, who moved out recently to independent living in community. Thesis includes outcomes of qualitative research realized via semi-structured interviews and document analysis. The goal of research was chiefly to capture the change in lives of users of social services that comes with the change of social service from hospital residential care to community social service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclav_Strunc.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
strunc VP.pdfPosudek vedoucího práce23,86 kBAdobe PDFView/Open
strunc OP.pdfPosudek oponenta práce62,4 kBAdobe PDFView/Open
strunc O.pdfPrůběh obhajoby práce10,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.