Název: Individuální plánování s klienty Kontaktní místnosti Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň
Další názvy: Individual planning with clients of Contact room of Contact center CPPT o.p.s. Pilsen
Autoři: Frouz, Karel
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5811
Klíčová slova: sociální začleňování;drogy;závislost;bezdomovectví;nezaměstnanost;sociální práce;individuální plánování;case management;kvalita života;prezentismus
Klíčová slova v dalším jazyce: social inclusion;drugs;addiction;homelessness;unemployment;social work;individual planning;case management;quality of life;presentism
Abstrakt: Práce pojednává o cílech práce se závislými sociálně vyloučenými uživateli sociálních služeb. Popisuje použitelné metody pro práci s nimi a konkretizuje podobu individuálního plánování dle požadavků Z108. Ve výzkumné části potvrzuje převážné zaměření uživatelů na okamžik "teď a tady" bez aktivní motivace ke zlepšování svých situací.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work talks about goals of social work with social excluded drug addicted users. It desribes methods to use, characterizes individual planning acording to czech law. In the research it shows the only "here and now" interest of this clients, without motivation to work with their situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Individualni planovani s klienty Kontaktni mistnosti Kontaktniho centra CPPT o.p.s Plzen DIPLOMOVA PRACE KAREL FROUZ.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frouz PV.pdfPosudek vedoucího práce12,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frouz OP.pdfPosudek oponenta práce33,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frouz O.pdfPrůběh obhajoby práce9,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.