Název: Transformace Domova pro seniory Tachov, U Penzionu 1711 na domov se zvláštním režimem
Další názvy: Transformation of the Home for the elderly Tachov, U Penzionu 1711 to Home with a special regime
Autoři: Peteříková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Lebeda, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5819
Klíčová slova: demence;domov pro seniory;domov se zvláštním režimem;transformace;koncept projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: dementia;home for elderly;home with special regime;transformation;project concept
Abstrakt: Práce vznikla z důvodu přibývajícího počtu osob trpících demencí ve společnosti a potřebnosti pokrýt poptávku veřejnosti po službě domova se zvláštním režimem na Tachovsku. Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat koncept projektu transformace části domova pro seniory na domov se zvláštním režimem. Diplomová práce ve čtyřech hlavních kapitolách čtenáři přibližuje nejen problematiku demence a péče o osoby, ale také analyzuje z různých hledisek současnou sociální službu a kritéria nutná pro vznik nové sociální služby. Pro zpracování konceptu projektu bylo využito několika metod a za účelem získání bližších informací byly kontaktovány některé domovy se zvláštním režimem. Zpracováním konceptu projektu bylo dosaženo sestavení návrhu pro zavedení nové sociální služby do praxe. Předkládaný koncept projektu bude využit při registraci nové pobytové sociální služby a zároveň při certifikaci České Alzheimerovské společnosti "Vážka".
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is a result of growing number of people in society suffering from dementia and the need to meet public demand and provide service with a special regime. The main aim of this thesis is to prepare a project concept of transformation of a part of the Home for the elderly to Home with a special regime. It consists of four main chapters. In those it not only draws the reader´s attention to problems of dementia and the care for people suffering from it, but also analyzes the different aspects of current social services and the criteria necessary for creating new social services. Several methods have been used for the processing of the project concept. To obtain more detailed information number of Homes with a special regime were contacted. The processing of the project concept has been achieved compiling a draft of the introduction of new social services into practice. Elaborated concept of the project can be used when registering new social services and in the future as well as for the certification of Czech Alzheimer Society "Vážka".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2012-03-22 DP Peterikova.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peterikova PV.pdfPosudek vedoucího práce58,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peterikova OP.pdfPosudek oponenta práce23,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peterikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.