Název: Činnost střediska výchovné péče se zaměřením na práci s rodinou klienta
Další názvy: Support center´s activities focused on working with a client´s family
Autoři: Filipová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5820
Klíčová slova: středisko výchovné péče;výchova;rodina;poruchy chování
Klíčová slova v dalším jazyce: support center;upbringing;family;conduct disorders
Abstrakt: Práce představuje činnost středisek výchovné péče, popisuje problematiku v nich řešenou (poruchy chování), zmiňuje i vliv rodiny na výchovu jedince. Praktická část je věnována spolupráci konkrétního střediska s rodinami klientů. Na základě analýzy dotazníku byly stanoveny oblasti, kterým by pracovníci střediska měli věnovat zvýšenou pozornost.
Abstrakt v dalším jazyce: The work presents activities of Support centers, describes the issues solved in them (conduct disorders) and also mentions the influence of family on upbringing. The practical part is devoted to a particular center's cooperation with families of its clients. Based on analysis of a questionnaire, certain topics were identified to which the center's staff should pay special attention.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Filipova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filipova PV.pdfPosudek vedoucího práce21,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filipova OP.pdfPosudek oponenta práce12,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filipova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.