Title: Činnost střediska výchovné péče se zaměřením na práci s rodinou klienta
Other Titles: Support center´s activities focused on working with a client´s family
Authors: Filipová, Eliška
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5820
Keywords: středisko výchovné péče;výchova;rodina;poruchy chování
Keywords in different language: support center;upbringing;family;conduct disorders
Abstract: Práce představuje činnost středisek výchovné péče, popisuje problematiku v nich řešenou (poruchy chování), zmiňuje i vliv rodiny na výchovu jedince. Praktická část je věnována spolupráci konkrétního střediska s rodinami klientů. Na základě analýzy dotazníku byly stanoveny oblasti, kterým by pracovníci střediska měli věnovat zvýšenou pozornost.
Abstract in different language: The work presents activities of Support centers, describes the issues solved in them (conduct disorders) and also mentions the influence of family on upbringing. The practical part is devoted to a particular center's cooperation with families of its clients. Based on analysis of a questionnaire, certain topics were identified to which the center's staff should pay special attention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Filipova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
Filipova PV.pdfPosudek vedoucího práce21,59 kBAdobe PDFView/Open
Filipova OP.pdfPosudek oponenta práce12,93 kBAdobe PDFView/Open
Filipova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.