Název: Podmínky pro solární systémy na ostrovech v oblasti středomoří
Autoři: Šimonová, Lucie
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 1, NZEE 2011.
Datum vydání: 26-led-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo1_2012/r6c1c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5894
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: solární systémy;Středomoří
Klíčová slova v dalším jazyce: solar systems;Mediterranean
Abstrakt: Na základě neustálého rozvoje všech zemí světa se zvyšují nároky lidstva na komfort, zjednodušení práce a tím i na elektrickou energii. Stejně tak rostou i nároky na využití všech dostupných metod jak tuto energii získat snadno, šetrně k životnímu prostředí a levně. Ovšem energie není jediným problémem. V důsledku probíhajících klimatických změn se již v současné době spousta oblastí potýká s nedostatkem pitné vody. Jedná se o oblasti, kde je za celý rok minimum srážek a velká část řečišť je po většinu roku vyschlá. Jednou z takovýchto oblastí jsou ostrovy a souostroví v oblasti Středozemního moře. Nabízí se tedy možnost využít obnovitelné zdroje jak v oblasti energetiky, tak pro získávání pitné vody.
Abstrakt v dalším jazyce: Based on the continuous development of all countries are increasing demands on human comfort, simplification of work and thus the energy. Likewise, increasing the demands on the use of all available methods to easily obtain this energy, environmentally friendly and inexpensive. But energy is not the only problem. As a result of recent climate change is already present in many areas facing shortage of drinking water. These are areas where there is a low rainfall throughout the year and much of the river beds are dry most of the year. One of these areas are islans and archipelagos in the Mediterranean Sea. There is therefore the possibility of using renewable resources as energy, and for obtaining drinking water.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)
Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c7.pdf240,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.