Title: Analýza energetické bilance v teplárně a návrh na inovaci
Authors: Kaplan, Aleš
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5898
ISSN: 1802-4564
Keywords: energetická bilance;teplárny;spotřeba energie
Keywords in different language: energy budget;heating power stations;energy consumption
Abstract: Tento článek je zaměřen na energetickou bilanci teplárny v Plzni v České republice. Článek obsahuje základní technické parametry teplárny a diagramy průměrné energetické bilance za rok 2010. Analýza je zaměřena na spotřebu primárních zdrojů, vlastní spotřebu elektrické energie a ztráty ve výrobě tepla a elektřiny. Článek dále zmiňuje inovaci, která vede ke zvýšení účinnosti teplárny. Tato část se zabývá výhodami a nevýhodami průtokoměrů, které můžou být použity pro měření průtoku páry. Závěr obsahuje návrh nejefektivnější a nejekonomičtější varianty pro provoz.
Abstract in different language: This article is focused on energy balance of cogeneration power plant in Pilsen in the Czech Republic. Basic parameters of this power station are described and diagrams of average power balance in 2010 are presented. This analysis is focused on consumption of primary fuels, self-consumption of electrical energy and losses in generation of heat and electrical energy. One possible innovation is mentioned, which should lead to higher efficiency of power plant. This part is focused on advantages and disadvantages of flowmetres, which can be used for measurement of steam flow. Finally, the optimal system for more effective and economic operation of this station is presented.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KEE)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c5.pdf539,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.