Název: Metal deposition in absence of convective mass transport in polymer gel electrolytes: a model of lithium anode in batteries
Autoři: Vondrák, Jiří
Sedlaříková, Marie
Macalík, Michal
Velická, Jana
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2010, č. 4.
Datum vydání: 11-led-2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo4_2010/r4c1c10.pdf
http://hdl.handle.net/11025/590
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektrodepozice;polymerový gelový elektrolyt;konvektivní transport hmoty;lithiové články;anody
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodeposition;polymer gel electrolytes;convective mass transport;lithium cells;anodes
Abstrakt: Zkoumáno bylo ochuzení PMMA gelové elektrody obsahující binární elektrolyt (chloristan kademnatý Cd(ClO4)2 v propylen karbonátu PC). Impedanční spektra byla měřena před a po záznamu voltamogramu při elektrodepozici kadmia. Vyhodnoceno bylo zvýšení odporu elektrolytu vlivem polarizačních ztrát a kapacity jednotlivých komponent. Všechny tyto parametry ukazují silný úbytek iontů, který je známý v Li polymerních sekundárních článcích, a který byl snížen, když část chloristanu kademnatého byla nahrazena odpovídající částkou chloristanu lithného LiClO4 jako indiferentního elektrolytu.
Abstrakt v dalším jazyce: The depletion of PMMA gel polymer electrode containing a binary electrolyte (cadmium perchlorate Cd(ClO4)2 in propylene carbonate PC) has been investigated. Impedance spectra were measured before and after recording a voltammogram of cadmium electrodeposition. The increase of electrolyte resistance, of polarisation resistance, and capacity component were evaluated. All these parameters indicate a strong depletion, which is known in Li polymer secondary cells, and which was lowered if a part of cadmium perchlorate was replaced by corresponding amount of LiClO4 as an indifferent electrolyte.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r4c1c10.pdf450,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.