Title: Diagnostika výbojové činnosti v širším frekvenčním spektru
Citation: Electroscope. 2011, č. 1.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo1_2011/r5c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/594
ISSN: 1802-4564
Keywords: částečné výboje;elektrická měření
Keywords in different language: partial discharges;electrical measurements
Abstract: Tento článek prezentuje možnost měření částečných výbojů v širším frekvenčním spektru než doporučuje současná norma IEC 60 270 převzatá jako ČSN EN 60270. Moderní plně digitální měřící systémy pro diagnostiku částečných výbojů umožňují měření i v jiných frekvenčních pásmech, kde s výbojovou činností zatím nejsou dostatečné zkušenosti. Tímto měřením je možné získat nové informace, či případně upřesnit stávající a získat tak přesnější obraz o výbojové činnosti při daném uspořádání. Jsou zde prezentovány výsledky měření dvou nejtypičtějších izolačních systémů, a sice systému olej-papír používaného v transformátorech a izolačního systému pro tyče vinutí generátorů.
Abstract in different language: This paper presents the possibility of measuring partial of discharges in wide frequency range. Recent fully digital measuring systems allows such as measurement of partial discharge (PD). This test brings new information and helps to complete the view of partial discharge activity in tested setup. Presented study is concerned on two most typical insulating systems. The first is paper-oil insulating system for power transformers and second is insulating system of rotary machine insulated bars. Insulated bars create the stator winding of power generators.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c1c3.pdf301,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.