Název: Využití softwaru PhotoModeler 6.0 pro vizualizaci geomorfologických objektů
Autoři: Létal, Aleš
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 29-34.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5940
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: stereofotogrametrie;3D vizualizace;geomorfologické mapování
Klíčová slova v dalším jazyce: stereo-photogrammetry;3D visualization;geomorphological mapping
Abstrakt: PhotoModeler is the software for creating accurate, high quality 3D models and measurements from photographs. This software produced by Eos Systems Inc. is used by specialists in the field of architecture, archeology, engineering, 3D graphics, accident reconstruction, forensics. This powerful tool can help physical geographers with modelling their study objects too. Article is aimed to introduction of software capabilities in the field of geomorphological mapping. The way of its use can help users to simplify mapping and modelling their objects of study.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
029-34_Letal.pdfPlný text244,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.