Roč. 13 (2007) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Kopp, Jan
Shrnutí diskuse v sekci „Výzkum vývoje krajiny“ na konferenci „Metody geografického výzkumu“ v Plzni 7. - 8. listopadu 2007

Kopp, Jan , Novotná, Marie
Metodické přístupy k vymezení potenciálu krajiny pro amenitní migraci

Vysoudil, Miroslav
Možnosti sběru dat pro studium topoklimatu

Havlíček, Tomáš , Hupková, Martina
Geografický výzkum religiózní krajiny Česka

Kopp, Jan
Změny odtokového procesu v krajině – indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny

Klapka, Pavel , Nováková, Eva , Vyskočil, Aleš
Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody

Pechanec, Vilém , Borek, Jiří , Kilianová, Helena
Analýza vývoje krajinné struktury na území

Štych, Přemysl
Metody hodnocení územních diferenciací dlouhodobých změn využití země

Herber, Vladimír , Pavelková Chmelová, Renata
Historické letecké snímky v geografickém výzkumu – problémy při jejich zpracování a možná řešení

Květ, Radan
Stibologie a vývoj krajiny

Chocholoušková, Zdeňka
Propojení geografických a geobotanických metod při mapování flóry a vegetace velkých městských aglomerací na příkladu Plzně

Kadubec, Josef , Švec, Pavel
Posouzení vlivu likvidace invazních neofytů v nivě Morávky s použitím GPS mapování – vstupní analýza

Matějček, Tomáš
Změny v rozšíření invazních druhů rostlin jako jeden z indikátor krajinných změn

Lipský, Zdeněk
Projekt Kačina – interdisciplinární výzkum kulturní krajiny

Kolejka, Jaromír
Metody studia změn krajiny

Klimeš, Jan
Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrch

Štěpančíková, Petra
Vybrané metody morfostrukturní analýzy

Šilhán, Karel , Pánek, Tomáš
Využití elektrické odporové tomografie (ERT) v geomorfologii

Minár, Jozef , Mentlík, Pavel
GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu

Mentlík, Pavel
Systémová a geomorfologická analýza

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26