Název: Možnosti sběru dat pro studium topoklimatu
Autoři: Vysoudil, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 167-174.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5959
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: topoklima;topoklimatický výzkum;metereologická měření;thermal monitoring
Klíčová slova v dalším jazyce: topoclimate;topoclimatic research;meteorological measurements;monitorování teploty
Abstrakt: Miroslav Vysoudil: Data Acquisiton for Topoclimate Research: Ways and Means Conventional topoclimate study proceeds from detail topoclimate map construction. This map represents empiric model that describes topoclimate on the base of insolation level and type of active surface. It is possible to construct this map without knowledge of meteorological elements regime. However present needs request that topoclimate categories mirrors reality as quantitatively as qualitatively. Terrain topoclimatic observation analyze allows to achieve this goals. The information sources of meteorological elements courses for topoclimate study represent most frequently automatics stationary stations, mobile measurements, and thermal monitoring. At the time, the Department of Geography at Palacky University of Olomouc, disposes with technical equipment for obtain of all kind mentioned data. Capture of needed as morphometric georelief parameters as land cover data is not subject of article.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
167-174_Vysoudil.pdfPlný text892,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.