Název: Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
Autoři: Klapka, Pavel
Nováková, Eva
Vyskočil, Aleš
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 149-154.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5956
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: změny krajiny;19. století
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape changes;19th century
Abstrakt: The nineteenth century witnessed crucial economic, social and political changes, which were reflected in the secondary and tertiary landscape structure and land use. Changes were most intensive roughly during the 2nd half of the 19th century. Theme of changes of geographic environment in this period has been in historical geographical research neglected so far. Contribution deals with assessment of topics, approaches and methods that are related to landscape changes during the 19th century.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
149-154_Klapka+Nov+Vys.pdfPlný text79,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.