Název: Posouzení vlivu likvidace invazních neofytů v nivě Morávky s použitím GPS mapování – vstupní analýza
Autoři: Kadubec, Josef
Švec, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 105-112.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5950
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: GPS mapování;geografické informační systémy;invazivní neofyty;Morávka
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS mapping;geographical information systems;invasive neophytes;Morávka
Abstrakt: In the lower course of the River Morávka, including pSCI Niva Morávky, invasive neophytes, especially Reynoutria spp. expanded heavily after the disastrous flood in July 1997. The neophytes expand on a mass scale both in alluvial forest and in bank of gravel, one of the last habitats for critically endangered species Myricaria germanica in the Czech Republic. Since 2006 the project „Rescue of floodplain habitats in the Morávka catchment” has been developed for maintaining and sustaining of autochthonous species, supported by European Union within the framework of Life Program. A combination of mechanic and chemical agents is used to suppress the population of Reynoutria spp. This can negatively influence the occurence of species. The methods of phytosociological survey and GPS mapping is used to assess the efficiency of elimination action and its negative impacts. This article records the situation in vegetation period 2007 before the hits and describes the methodological base. A guaranteed assessment will not be possible until further investigation during the next years.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
105-112_Kadubec.pdfPlný text2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.