Název: Vybrané metody morfostrukturní analýzy
Autoři: Štěpančíková, Petra
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 59-66.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5945
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: morfostrukturní analýza;strukturální reliéf;tektonický reliéf;morfometrická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: morphostructural analysis;structural landforms;tectonic landforms;morphometric analysis
Abstrakt: Morphostructural analysis as a set of several partial methods addresses the explanation of relationship between the geological structure (lithology, structural setting) and the relief within the area. Particular methods are either based on field research or include morphometric methods and methods of remote sensing, which analyse and process interdisciplinary cartographic data as well as digital elevation model (DEM) within the GIS. Field work involves particularly mapping of structural landforms and the fluvial landforms which could be potentially related to neotectonic activity. Moreover, it involves joint and fault analysis compared with results of morpholineament analysis in order to learn their potential causal relationship. Morphometric methods evaluate parameters of relief elements and their relationships. The results of these methods facilitate a selection of model, potentially geodynamic areas, as well as they confirm, complete or specify the results of the field research on the mathematical base.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
059-66_Štěpančíková.pdfPlný text200,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.