Název: Metodické přístupy k vymezení potenciálu krajiny pro amenitní migraci
Autoři: Kopp, Jan
Novotná, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 175-182.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5960
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: amenitní migrace;potenciál krajiny;hodnocení krajiny;rurální oblasti
Klíčová slova v dalším jazyce: amenity migration;landscape potential;landscape evaluation;rural areas
Abstrakt: This methodical study is dealing with landscape potential of amenity migration into the rural regions within the Czech Republic. The main focus of the research is environmental amenities. On the basis of the literature research we present the scheme of amenity migration factors (Fig. 1). Evaluation of landscape potential is derived from several hypotheses, however, it must be tested also by counter-hypotheses (Tab. 1).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)
Články / Articles (FPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
175-182_Kopp+Novotna.pdfPlný text186,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.