Název: Geografický výzkum religiózní krajiny Česka
Autoři: Havlíček, Tomáš
Hupková, Martina
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 161-166.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5958
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: religiózní krajina;terénní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: religious landscape;field research
Abstrakt: The research of religious topic begins to develop after the year 1989. The geography of religion recognizes the religiosity and region (environment) relation. The important demonstration of this interaction is the sacral objects in the cultural landscape. The primary challenge is the formation of database of sacral objects und consequent analyses. The complex research of role of religion in the particular model regions is practised with the field research, questionnaire and quantification of religiosity (e.g. index of secularisation). The comparison of result tend to discovery of status and development of regional differentiation in the religious landscape in Czechia and to general analyses of religious landscape of Czechia.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
161-166_Havlicek+Hupkova.pdfPlný text353,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.